Kirkkoneuvosto

Tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävänä on muunmuassa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Puheenjohtaja Mika Niskanen

Jäsenet: Kaarina Sääskilahti (vpj.), Elina Ala, Susanne Kallojärvi, Ahti Ovaskainen, Juhani Alatörmänen, Jani Hiltunen
Varajäsenet: Sirkka Hangasvaara, Raija Palosaari, Jaana Holopainen, Ella Paksuniemi, Juha Toivola, Heli Kurt  

Kirkkoneuvoston kokoukset: 20.1, 7.3, 30.3, 3.5, 2.6, 21.6, 25.8, 15.9, 11.10, 17.11, 13.12, 12.1.2023

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

21.1.2021

9.2.2021

16.3.2021

15.4.2021

18.5.2021

1.8.2021

6.9.2021

4.10.2021

16.11.2021

16.12.2021

20.1.2022

7.3.2022

30.3.2022

3.5.2022

17.5.2022

2.6.2022

21.6.2022

25.8.2022

15.9.2022