Kirkkoneuvosto

Tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävänä on muunmuassa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Puheenjohtaja Mika Niskanen

Jäsenet: Kaarina Sääskilahti (vpj.), Elina Ala, Susanne Kallojärvi, Ahti Ovaskainen, Juhani Alatörmänen, Jani Hiltunen
Varajäsenet: Sirkka Hangasvaara, Raija Palosaari, Jaana Holopainen, Ella Paksuniemi, Juha Toivola, Heli Kurt  

Kirkkoneuvoston kokoukset: 16.11, 16.12, 18.1.2022

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

21.1.2021

9.2.2021

16.3.2021

15.4.2021

18.5.2021

1.8.2021

6.9.2021

4.10.2021