Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö, jonka hallinnossa edustuksellista demokratiaa edustaa seurakuntalaisten vaaleilla valitsema kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain muun muassa talousarvion, tilinpäätöksen ja kirkollisveroprosentin.  

Kirkkovaltuusto on delegoinut  valtaansa ja juoksevien asioiden hoitoa kirkkoneuvostolle, joka on taas delegoinut päätösvaltaa edelleen viranhaltijoille. Kirkkovaltuuston kaikille avoimet kokoukset pidetään Serkussa.