Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta.  Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko.  Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.  Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. (Room. 12:13-16)