Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa. Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakunnan talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman. Kirkkovaltuusto päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta sekä suurimmista rakennushankkeista. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä päättäminen. 

Kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina kirkkoneuvoston päätösehdotus.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Tämän kirkkovaltuuston toimintakausi on v. 2023 - 2026. Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 - 5 kertaa vuodessa.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Mäntymaa Vuokko, puheenjohtaja
Mäkitalo Markku, varapuheenjohtaja
Ala Elina, Evijoki Emma, Hangasvaara Sirkka, Hiltunen Jani, Holopainen Jaana, Hänninen Tanja, Kallojärvi Susanne, Keskitalo Seija, Korhonen Maija, Kumpula Maarit, Nikkinen Kristiina, Ojala Jorma, Ovaskainen Ahti, Palosaari Terho, Seppälä Sirpa, Toivola Juha, Toivola Ritva. 

Kirkkovaltuuston kokoukset: 22.1, 4.5.

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

9.2.2021

4.5.2021 

14.10.2021

9.12.2021

17.5.2022

4.10.2022

8.12.2022

22.1.2023

20.3.2023