Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa. Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman. Kirkkovaltuusto päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta sekä suurimmista rakennushankkeista. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä päättäminen. 

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Tämän kirkkovaltuuston toimintakausi on v. 2019 - 2022. Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 - 5 kertaa vuodessa.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet

Nikkinen Kristiina, puheenjohtaja
Palosaari Terho, varapuheenjohtaja
Ala Elina, Alatörmänen Juhani, Hakko Sari, Hangasvaara Sirkka, Hiltunen Jani, Holopainen Jaana, Kallojärvi Susanne, Kurt Heli, Marttila Outi, Mäntymaa Vuokko, Paksuniemi Ella, Palosaari Raija, Salmi Ritva, Sääskilahti Kaarina, Toivanen Marita, Toivola Juha, Toivola Ritva. 

Kirkkovaltuuston kokoukset: 17.5, 4.10, 8.12, 24.1.2023

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

9.2.2021

4.5.2021 

14.10.2021

9.12.2021

17.5.2022

4.10.2022