Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matteus 28:18–20)

Vastasyntynyt lapsi

Lapsikaste on tavallisin tapa liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi. 

Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta. Lapsi voidaan kastaa evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen vanhemmista on kirkon jäsen.

Parin viikon kuluessa lapsen syntymästä kotiin tulee postitse Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake. Lomakkeen mukana lähetetään myös tietoa lapsen etunimen ja sukunimen valintaan liittyen. Lapsen nimiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Rovaniemen aluekeskusrekisteriin puh. 016-3355200 (vaihde) tai Digi- ja väestötietovirastoonLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kasteajankohdan ja tilat voi varata oman seurakunnan virastosta puh. 040 532 9593. Mikäli perhe haluaa kastepapiksi jonkun muun kuin oman kotiseurakunnan papin, tulee perheen olla yhteydessä suoraan kyseiseen pappiin. 

Ennen kastetilaisuutta kastava pappi ottaa yhteyttä perheeseen, ja sopii ajan kotona tai seurakunnan tiloissa käytävälle kastekeskustelulle. Keskustelussa käydään läpi perheen toiveet juhlaan liittyen. Samalla täytetään Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake.

Ristiäisissä vauva voi käyttää omaa kastemekkoa. Tarvittaessa seurakunta lainaa kastemekon. Kerrothan tästä toiveesta kastetilaisuutta varatessasi.

Nuoren tai aikuisen kaste

Kasteen voi saada myös aikuisiällä. Nuoren ja aikuisen kasteeseen on kirkollisten toimitusten kirjassa oma kaavansa.

Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Alle 12-vuotias voidaan kastaa kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Tällöin kaste edellyttää vanhempien kirjallista suostumusta. 12–14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan vanhempien ja kastettavan kirjallinen suostumus. 

Ennen kuin aikuinen kastetaan, pappi käy hänen kanssaan läpi kirkon uskoon, oppiin ja perinteisiin liittyviä asioita. Tätä kutsutaan kaste- eli rippikouluopetukseksi tai aikuisrippikouluksi. Kaikki seurakunnat järjestävät pyydettäessä aikuisrippikoulun joko yksityisesti tai ryhmässä.