Seurakuntamme kirkkoherra Mika Niskanen on irtisanoutunut tehtävästään. Kirkkoherran virka on julistettu avoimeksi ja tehtävään on ilmoittautunut kaksi ehdokasta. Kirkkoherra valitaan suoralla vaalilla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että seurakuntalaiset saavat äänestää haluamaansa ehdokasta! Tälle sivulle päivittyy tietoa kirkkoherran vaaleista ja ehdokkaista.

Vaalipäivä on 18.6.2023. Äänestys tapahtuu Kittilän kirkossa klo 12-20. Ennakkoäänestys on 12.-16.6.2023 klo 9-18 kirkkoherran virastossa. Äänioikeus on jokaisella seurakunnan jäsenellä, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalipäivään mennessä.

Hiippakuntamme hallintoelin eli tuomiokapituli on tarkastanut molempien hakijoiden muodollisen pätevyyden kirkkoherran virkaan ja viralliset ehdokkaat ovat:

  1. Päivi Helén, Tikkurilan seurakunnan kappalainen, Teologian maisteri
  2. Asko Nuorkivi, Pastori, Teologian maisteri

Ennen vaalipäivää seurakunnan on mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin. Tällä sivulla löytyy ehdokkaiden esittelyvideot sekä vastauksia kysymyksiin, joita heille on etukäteen esitetty. Molemmat ehdokkaat toimittavat vuorollaan messun Kittilän kirkossa. Messussa ehdokkaat pitävät vaalisaarnan. Messun jälkeen seurakunta saa esittää heille kysymyksiä. Kirkosta siirrytään Serkkuun kahveille, jossa tarjoutuu mahdollisuus vapaamuotoiseen rupatteluun. Tervetuloa kyselemään!

  1. Päivin messuvuoro 28.5.2023
  2. Askon messuvuoro 4.6.2023

Kittilälehti julkaisee haastettelun kummastakin ehdokkaasta. Haastattelun tekee lehden toimittaja. Samaan lehteen ehdokas itse kirjoittaa hartauskirjoituksen. 

  1. Päivin haastattelu ja hartauskirjoitus Kittilälehdessä 24.5.2023
  2. Askon haastattelu ja hartauskirjoitus Kittilälehdessä 31.5.2023

Ehdokkaat tekevät itsestään lyhyen videoesittelyn, joka julkaistaan tällä sivulla. Seurakunnan työntekijät ovat koonneet ehdokkaille etukäteiskysymyksiä, jotka julkaistaan vastauksineen tällä sivulla.

Päivi Helénin esittely

Tässä on ehdokas Päivi Helénin esitelyvideo sekä vastauksia kysymyksiin, joita seurakunnan työntekijät ovat hänelle esittäneet.

Esittelyvideo

Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.

”sydän, järki ja huumori”

Millainen olisi ihannejumalanpalveluksesi?

Ihanne on, että jumalanpalvelukseen osallistuvilla on helppo tulla, osallistua ja olla messussa. Tuo olisi tavoite, kun jumalanpalvelusta valmistellaan palvelutehtävissä olevien kanssa hyvissä ajoin. Hyvä valmistelu heijastuu messussa rauhallisuutena ja pyhän aiheen vaikutuksena kaikkiin osallistujiin. Ihanne olisi, jos messua valmistellaan ja toteutetaan yhdessä eri ikäisten alueen ihmisten kanssa eli jumalanpalvelus on seurakunnalle Jumalan kansan iloinen juhla. Olen avoin suunnittelemaan ja toteuttamaan musiikillisesti eri tyyppisiä jumalanpalveluksia. Tärkein ihanne olisi, että seurakuntalaiset virkistyvät messussa henkisesti ja hengellisesti; oli ilo osallistua ja tulla toistekin, jos ei joka pyhä niin muutamia kertoja vuodessa.

Millainen on suhteesi kirkon herätysliikkeisiin?

Suhtaudun kirkon herätysliikkeisiin avoimin, niitä kunnioittavin ja ystävällisin mielin. Herätysliikkeiden olemassaolo on rikkaus kirkossa ja ne ovat osa Suomen ja ev.lut kirkon historiaa. Niiden synty, vaikutus ja tavat/hengellisyys ennen ja nyt kiinnostavat minua. Ajattelen, että minulle löytyy varmasti jotain arvokasta opittavaa herätysliikkeiltä.

Onko sinulla itselläsi taustaa jossain herätysliikkeessä?

Ei ole. Minun heräysliike on kaikki ihmiset. Lapsena kävin Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan päiväkerhossa, jossa lienen oppinut rukoilemaan ja uskoni saanut siemenen. Ammatillinen yhteistyö ja ystävyyssuhteet herätysliikkeiden edustajien kanssa ovat olleet pelkästään myönteisiä.

Mikä olisi tärkein tehtäväsi Kittilän kirkkoherrana?

Minun on tässä vaiheessa (23.5.-23) mahdotonta tietää, mikä on tärkein tehtävä. Uskon saavani sen tietooni asettumalla avoimeen vuorovaikutukseen seurakunnan luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja alueen ihmisten kanssa. Verkostoituminen kunnan, alueen yritysten ja järjestöjen kanssa avaavat myös ymmärrystä siihen, mitä seurakuntana ja kirkkoherrana on tärkeää tehdä.

Millainen on yleisemmin työnäkysi kirkkoherrana?

Kirkkoherra on palvelutehtävä, jonka tärkeä ominaisuus on lähestyttävä läsnäolo, kuulevat korvat, ymmärtävä sydän ja työhön tarttuvat kädet. Kirkkoherra turvaa työntekijöiden kaikkinaista työhyvinvointia. Paimenen on oltava lempeästi luja ja oikeudenmukainen. Kirkkoherran tehtävä on mahdollistaa seurakunnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Kittilässä, seurakuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta seurakunnassa, madaltaa ”kristityn ihmisen ihannetta”.

Mikä Raamatun paikka puhuttelee sinua eniten, kun ajattelet mahdollista tehtävääsi Kittilän kirkkoherrana?

Jeesus kutsuu Leevin, Luuk. 5:27-32. Jeesusta opetuslapsineen arvosteltiin ”Kuinka te syötte ja juotte yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!” Jeesus vastasi heille:”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät.”

Mitä pidät tärkeänä seurakunnan johtamisessa?

Kirkkoherran on tunnettava ja oltava tietoinen seurakunnan toimintaympäristöstä; ”Niin muuttuu maailma, Eskoseni.” Johtaminen on seurakunnassa yhteistyötä. Kirkkoherran tulee yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa ajatella ja päättää, kuinka srk voi palvella alueen ihmisiä ajanmukaisesti ja tasapuolisesti. Tärkeää on katsoa tulevaisuuteen eli kuinka ja millainen srk palvelee tulevia sukupolvia.  Kirkkoherran on hoidettava tehtävää sitoutuneesti, pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti.

Millainen henkilöstöjohtaja olet?

Helposti lähestyttävä, kuunteleva ja keskusteleva. Luotan työntekijöiden ammattitaitoon ja arvostan heidän osaamistaan ja kehittymistään esim. koulutusten kautta. Olen mielestäni rento, mutta tarvittaessa on oltava jämäkkä asioiden ruotuun saattamisessa. Toivoisin, että työyhteisönä voisimme yhdessä rakentaa hyvän työyhteisön periaatteet. Yhteiset pelisäännöt auttavat työtehtävissä pelaamaan samaan maaliin.

Miten ja millä periaatteilla toimit työyhteisön ristiriitatilanteissa?

Kuuntelen ja keskustelen, mistä ja miksi ristiriita tai erimielisyys on noussut; kaikelle on syynsä. Henkilön tai osapuolten kanssa on tärkeää yhdessä miettiä, miten tilanteesta päästään yli ja eteenpäin. Ratkaisujen on oltava oikeudenmukaisia työntekijöitä ja koko työyhteisöä ajatellen. Seurakunnan työntekijöitä sitoo myös KirVesTes, josta löytyy lainopillinen apu. Joskus tilanteet voivat olla niin vaikeita, että on syytä turvautua ulkopuoliseen apuun.

Mitkä ovat vahvuutesi seurakuntatyössä?

Joustavuus, into osallistua srk-työhön monipuolisesti, rakkaus elämään ja ihmisiin.

Miksi haluat Kittilän seurakunnan kirkkoherraksi?

Minulla on 25 vuoden ajan kertynyt kokemusta papin ja seurakunnan työstä.  Koen omaavani sellaista osaamista ja ammattitaitoa, jota mielelläni käytän Kittilän seurakunnassa kirkkoherrana. Sydän vetää - vuoden työkokemus Kittilän seurakunnassa ja lukuisat viikot Marian kappelin päivystäjänä ovat synnyttäneet rakkauden Kittilään ja sen ihmisiin.  Kirkkoherrana ja pappina haluan tuntea ja palvella kittiläläisiä kylissä ja keskuksissa, mahdollistaa seurakunnan monipuolista elämää kittiläläisten toiveita ja tarpeita kuunnellen.

Uskoisitko Kittilän olevan sinulle mielekäs paikka asua?

Uskon! Tiedän, mihin olisin muuttamassa ja olisin innoissani tuosta muutoksesta. Minulla on ystäviä ja tuttavia Kittilässä, joten sosiaalista verkostoa on jo olemassa. Ihminen elää siellä, missä asuu ja Kittilässä minä eläisin nauttien kaikista vuodenajoista.

Asko Nuorkiven esittely

Tässä on ehdokas Asko Nuorkiven esitelyvideo sekä vastauksia kysymyksiin, joita seurakunnan työntekijät ovat hänelle esittäneet.

Esittelyvideo 

Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.

ennakkoluuloton, huomaavainen, rohkea.

Millainen olisi ihannejumalanpalveluksesi?

Aivan upea kysymys.  Ihanne jumalanpalvelukseni on sellainen, jonka toteuttamisessa on mukana myös seurakuntalaisia.  Pappi vastaisi papille tutuista tehtävistä, kuten ehtoollisen asettamisesta ja puheosuuksista – joskus voisi olla myös vierailevia saarnaajia.  Musiikki olisi monipuolista ja monelle ikäryhmälle vetoavaa.  Kanttorin tukena kirkossa olisi lauluryhmiä eri kokoonpanoista (esim. kirkkokuoro, koulun musiikkiluokan lauluryhmä, rippikouluryhmä tai isosia).  Jumalanpalveluksessa vallitsisi sellainen tunnelma, jossa seurakuntalainen viihtyy ja missä hänen on hyvä olla.  Rukoukset ja liturgiset eleet vahvistavat tilaisuuden hengellistä antia taidokkaasti ja taiteellisesti.  Ehtoollisen jakamiseen osallistuu papin tueksi myös seurakuntalaisia.  Tilaisuus striimataan, jotta myös he pääsevät osallisiksi, joiden on vaikea tulla paikan päälle.  Seurakuntalaisille jäisi sellainen tunne, että he lähtevät kirkosta voimaantuneempina ja kevyemmällä askeleella kuin kirkkoon tullessaan.  Jos seurakuntalaiset ja perhe niin tahtoisivat, myös kasteen voisi sisällyttää jumalanpalvelukseen – näin kyseessä olisikin kahden sakramentin tilaisuus, joka on ollut harvinaista toistaiseksi.  Jumalanpalveluksen jälkeen menisimme kirkkokahveille ja siellä olisi pullapitkojen lisäksi myös terveellisempää vaihtoehtoa, kuten perinteisiä voileipiä.  Kirkkokahvit voisivat päättyä lyhyehköön yhteislauluhetkeen.

Millainen on suhteesi kirkon herätysliikkeisiin?

Suhteeni kirkon herätysliikkeisiin on positiivinen ja lämmin.  Itse koen omaavani luterilaisen kasvatuksen ja luterilainen identiteettini on vahvistunut sekä opintojen että työkokemukseni myötä.  Vaikka en näe kaikissa asioissa herätysliikkeiden kanssa silmästä silmään (esim. naispappeus), niin silti koen, että perinteisellä luterilaisella kirkolla on herätysliikkeiltä myös paljon opittavaa. Esimerkiksi helluntailaisten keskuudessa rukous on aidompaa, kuin perinteisissä jumalanpalveluksissa, lestadiolaisuuden keskuudessa vallitsee askeettisempi elämäntyyli kuin tavallisilla tallaajilla ja molemmista asioista voi ottaa oppia.  Vaikka joissain asioissa on eroavaisuuksia, kuten naispappeus, niin silti ajattelen, että meidän kaikkien tulisi keskittyä enemmän niihin asioihin, mitkä meitä kaikkia yhdistävät, kuin niihin, mitkä meitä erottavat.  Ajattelen, että yksi Jeesuksen suurista opetuksista oli se, että hän sai ihmisiä eri lähtökohdista, taustoista, yhteiskunnan luokista tulemaan yhteen saman pöydän äärelle.  Yhteys ja ykseys ovat mielestäni eräänlaiset avainsanat teologisessa mielenmaisemassani.

Onko sinulla itselläsi taustaa jossain herätysliikkeessä?

Minun oma taustani herätysliikkeissä on varsin vähäinen.  Kolarissa ollessani tutustuin naapurissa asuvaan helluntain pastoriin ja teimme yhteistyötä erityisesti ekumeenisen viikon aikana.  Osallistuin muutamana vuotena viemällä seurakunnan terveisiä Pohjois-Kalottien rukouskonferenssiin, mikä sai myös kansainvälistä julkisuutta. Järjestimme hengellisten veisuhetkien ja iltamien lisäksi myös paikallisen rukouskävelyn.  Tilaisuudet olivat pidettyjä ja suosittuja.

Mikä olisi tärkein tehtäväsi Kittilän kirkkoherrana?

Tämä on myös aivan loistava kysymys.  Tärkein tehtäväni Kittilän kirkkoherrana on toimia sekä seurakuntalaisen että työntekijän tukena.  Ajattelen, että välillä kirkkoherran tehtävä on kulkea työyhteisön edellä, näyttää esimerkkiä, tuoda uusia työkaluja seurakuntalaisten tavoittamiseen ja viedä erilaisia projekteja maaliin.  Lisäksi ajattelen, että toisinaan kirkkoherran tehtävänä on kulkea jonon viimeisimpänä varmistaen sen, että kaikki pysyvät matkassa mukana.  

Millainen on yleisemmin työnäkysi kirkkoherrana?

Kirkkoherra vastaa pitkälti seurakunnan hallinnollisista tehtävistä.  Tämä vaatii sekä talouslukutaitoa että kirkon hallinnollisen järjestelmän tuntemisesta.   Hallinnollisten tehtävien lisäksi kirkkoherran on hyvä viestittää sekä työyhteisön sisäisesti että työyhteisön ulkopuolella, esimerkiksi kutsumalla koolle eri järjestöjen edustajia, johtamalla ja tukemalla reilusti ja tasapuolisesti henkilöstöä, johtamalla määrätietoisesti sekä yhdessä keskustellen, edustamalla Kittilän seurakuntaa siellä, missä kulkeekin, edistämällä kristillisen kirkon ja Kittilän seurakunnan mainetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikä Raamatun paikka puhuttelee sinua eniten, kun ajattelet mahdollista tehtävääsi Kittilän kirkkoherrana?

Tahtoisin vastata tähän rakkauden kaksoiskäskyn, mikä on Jeesuksen mielestä kaikista tärkein käsky.  Kuitenkin valitsen tähän kysymykseen toisin.  Jobin kirja on kirjallisuustyyliltään Raamatun viisauskirjallisuutta – olen lukenut tämän kirjan elämäni aikana lukuisia kertoja, kuten monta muutakin Raamatun kirjaa.  Job on henkilö, joka kohtaa lukuisia vastoinkäymisiä elämänsä aikana ja monet vastoinkäymiset tuntuvat myös varsin kohtuuttomilta.  Kuitenkin hänellä on ollut viisautta ja voimaa sanoa näin: ”Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha.” Ajattelen, että elämä on kokonaisvaltaisesti niin suuri kokonaisuus, että siihen kuuluu sekä hyviä että haastavia hetkiä.

Mitä pidät tärkeänä seurakunnan johtamisessa?

Seurakunnan johtamisessa pidän tärkeänä, että seurakuntalaisten tarpeisiin ja toiveisiin vastataan.  Pidän tärkeänä myös, että työtä tehdään ja sanaa viedään kristillisten raamien puitteissa eli luomakuntaa kunnioittaen ja lähimmäistä rakastaen. Lisäksi pidän tärkeänä, että työyhteisö voi hyvin – on motivoitunut työhönsä ja kokee työn merkitykselliseksi.

Millainen henkilöstöjohtaja olet?

Lyhyesti vastattuna olen keskusteleva ja kuunteleva – teamipelaaja.  Arvostan muiden mielipiteitä. Koen, että jokainen työntekijä on oman alansa asiantuntija.  Olen helposti lähestyttävä ja lähestyn myös muita helposti ja kunnioittaen.  Johdan sekä esimerkkiä näyttäen, että yhdessä keskustellen ja ideoiden.

Miten ja millä periaatteilla toimit työyhteisön ristiriitatilanteissa?

Lähtökohtaisesti sovittelevalla otteella.  Kuuntelen kaikkia osapuolia, jotta itselleni kehkeytyy mahdollisimman hyvä kuva siitä, mikä asia on kyseessä ja mitä asioita on tapahtunut ennen kuin on syntynyt ristiriitoja.  Asian käsittelemiseen tarraudun reiluudella, päämäärätietoisuudella ja kaikkia osapuolia kunnioittaen kykyjeni mukaisesti.

Mitkä ovat vahvuutesi seurakuntatyössä?

Ajattelen, että tulen hyvin ihmisten kanssa toimeen ja tunnen kutsumusta seurakuntatyöhön sekä pappeuteen.  Minulla on vahvaa joukkueurheilutaustaa, mikä on opettanut minua erityisesti tiimityöskentelyn tärkeydestä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.  Olen musikaalinen, harrastan kitaran soittoa.  Olen osoittanut rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta järjestäessäni seurakunnan alueelle jalkautuneita tilaisuuksia.  Minulla on esimieskokemusta toimiessani reilun vuoden Kolarin seurakunnan vt. kirkkoherran tehtävissä poikkeusaikana (korona).

Miksi haluat Kittilän seurakunnan kirkkoherraksi?

Koen vetoa Kittilän seurakunnan kirkkoherraksi, sillä pidän luonnonläheisestä elämästä ja merkityksellisestä työstä.  Ajattelen, että pääsen valjastamaan taitoni ja tietoni suuremman hyvän toteutumiseen palvellessani Kittilän seurakuntaa.  Olen elämäni aikana asunut sekä ulkomailla, että Suomessa ja oppinut itsestäni, että pärjään kaikkialla – sekä isommassa kaupungissa että pienemmässä kylässä.  Tahdon kehittyä ja kasvaa, joten Kittilä olisi erittäin upea paikka työskennellä ja elää.

Uskoisitko Kittilän olevan sinulle mielekäs paikka asua?

Tähän kysymykseen voin suhteellisen varmana sanoa: kyllä!  Kittilä ja sen lähialueet ovat minulle entuudestaan varsin tuttuja jo Kolarin ajoiltani, jossa asuin, elin ja työskentelin pappina 3,5 vuotta. Oma viihtyvyys uudessa paikassa on pitkälti omasta itsestään kiinni.  Lapin rauha ja luonto tarjoavat mahtavat puitteet olemiseen ja aktiivisiin tekemisiin.  Levin kulttuuritarjonta on korkealuontoista ja Lappi antaa muutenkin mahtavat edellytykset vaelluksiin ja sieltä löytyy myös hyvät harrastusmahdollisuudet sekä yksilö, että joukkueurheiluun.  Kokemukseni Lapissa asuvista ihmisistä on positiivinen. Ajattelen, että heillä on jalat maassa, arvot kohdillaan, luonto tärkeää ja suora selkä.  Kittilä olisi varsin mielekäs paikka asua juuri minulle, kuten monille muillekin.