1.1.2021 alkaen virkatodistukset, sukuselvityspyynnöt ja avioliiton esteiden tutkintapyynnöt pyydetään Rovaniemen alueellisesta keskusrekisteristä: Rovaniemen alueellinen keskusrekisteri-Rovaniemen seurakunta